OrdenarPreuNom

Violí francès

Roger et Max Millant, París 1900. 

4000 €Similar