OrdenarPreuNomlloguerLloguer violins

1/8-1/4 a 10 €/mes (fiança 30 €)

1/2-3/4 a 15 €/mes (fiança 40 €)

4/4 a 20 €/mes (fiança 50 €)


Lloguer de violes

11'-12' a 10 €/mes (fiança 30 €)

13'-14' a 15 €/mes (fiança 40 €)

15'-16' a 20 €/mes (fiança 50 €)