OrdenarPreuNomcontrabaixosPrimo

Amb arc francès o alemany. Disponible en totes les mides (1/16 a 3/4). Enviament gratuït dins la península. Preus des de 758 € (mides petites) IVA inclòs.758 €

Kreutzer Sch. LA EB

Amb arc alemany o francès i funda. Disponible en mides des 1/16 a 4/4. Enviament gratuït dins la península. Preus des de 823 € (mides petites) IVA inclòs.835 €

Stentor 'Rock a Billy'

Acabat amb fusta natural. Disponible en la mida 3/4. Enviament gratuït dins la península. Preu 1011 €, IVA inclòs.1011 €

Stentor 'Rock a Billy'

Acabat en color negre metalitzat. Disponible en la mida 3/4. Enviament gratuït dins la península. Preu únic 1011 €, IVA inclòs.1011 €

Rapsody VT-21

Instrument satinat antiguitzat, arc francès o alemany i funda. Disponible en les mides 1/8 a 4/4. Enviament gratuït dins la península. Preus des de 1187 € (mides petites) IVA inclòs.1187 €

Stentor Student I

Instrument calibrat, amb arc i funda. Disponible en les mides 1/4 a 3/4. Enviament gratuït dins la península. Preu únic 1483 € per a totes les mides, IVA inclòs.1483 €

Corina Duetto

Contrabaix fet d'auró i abet buidat a mà. Amb arc i funda. Disponble en mides 1/2 a 4/4. Enviament gratuït dins la península. Preu únic 1765 € per a totes les mides, IVA inclòs.1765 €

Stentor Student II SN

Instrument calibrat, acabat satinat antiguitzat, amb arc i funda. Disponible en les mides 3/4 i 4/4. Enviament gratuït dins la península. Preus únic de 2044 € per a les dues mides, IVA inclòs.2129 €

Stentor Conservatoire

Instrument calibrat, amb arc i funda. Disponible en la mida 3/4. Enviament gratuït dins la península. Preu 2893 €, IVA inclòs.2893 €